Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đút cái chim to như cái chày vào lồn em